Одлагање почетка курсева

Курс конзервације керамике, чији је почетак био планиран за фебруар 2018. године, привремено је одложен због изненадних грађевинских радова на згради Централног института за конзервацију.

Позив на Прву међународну студентску конференцију “Мултидисциплинарни приступ савременим истраживањима”

Поводом организовања прве међународне, научне студентске конференције “Мултидисциплинарни приступ савременим истраживањима” Писмо организатора Документа за преузимање         Писмо организатора Поштовани студенти, професори и колеге, Имамо велико задовољство да Вас позовемо на Прву међународну студентску конференцију “Мултидисциплинарни приступ савременим истраживањима” који ће се одржати 25. и 26. новембра 2017. године у просторијама Централног института […]

SEE Mosaics IV стручни скуп „Презентација демонтираних мозаика на покретним потпорама“ 3-6. 10. 2017, Пула

    SEE Mosaics стручни скуп под називом „Презентација демонтираних мозаика на покретним потпорама“, одржаће се од 3. до 6. октобра 2017. године у Жупанијској комори Пула. Главна тема односи се на демонтиране мозаике на покретним подлогама. У склопу ове теме обрадиће се проблематика конзерваторско-рестаураторских техника, прошла и садашња решења за демонтиране мозаике као и […]

Лазар Возаревић, рестаурација једне слике

Лазар Возаревић рестаураација једне слике филм Игора Чолака У сарадњи са: Галерија „Лазар Возаревић“ ЦИК Бубамара продуцтион филм је реализован средствима града Сремска Митровица

Опрема Центра за мултидисциплинарна истраживања

Централни институт за конзервацију располаже опремом која се користи у конзервацији- рестаурацији предмета, као и за њихово истраживање и испитивање:

InGaAs камера, која има могућност да снима у инфрацрвеном делу спекта од 900 nm до 1700nm
Тhunder ласер, саNd:YAGкристал
3Д ласерски скенер
ЦИК-а стоји на располагању свим инситуцијама заштите којима су потребне услуге у коришћењу наведене опреме.

Конзервација архивске грађе Дуборвачког архива и Хиландарске збирке

Први заједнички подухват, на основу Протокола о сарадњи између Централног института за конзервацију из Београда и Српске академије наука и уметности (Бр. 1/171 од 18.10.2013. год.), остварен је са Архивом САНУ, и то на конзервацији збирке микрофилмова. У новембру 2013. године, урађено је снимање стања свих микрофилмова који се чувају у САНУ, на основу којег су сачињене Препоруке за одлагање и чување микрофилмова из Архива САНУ.

Конзервација текстилних предмета Народног музеја Ваљево

Приликом прегледа етнографске збирке текстилних предмета у Народном музеју Ваљево установљен је висок ниво инфестације мољцима (предмети на изложби, као и предмети у депоима) и одлучено да се дезинсекција изврши методом аноксије. Пројекат је обухватио велики број текстилних предмета израђених од различитих материјала (вуна, свила, памук, конопља), од марама и капа преко гуњева и зубуна до ћилима.

RE-ORG SEE

Регионални едукативни пројекат RE-ORG SEE је осмишљен и реализован у партнерству са ICCROM-ом (Међународни центар за проучавање конзервације и рестаурације културних добара) и RA ICOM SEE (Регионалном алијансом Међународног савета музеја за Југоисточну Европу). У пројекту је учествовало 15 музејских професионалаца из 13 музеја и 6 земаља Западног Балкана (Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и Словенија) и Италије, од чега 4 учесника из три музеја у Србији (Железнички музеј у Београду, Музеј Војводине и Завичајни музеј Књажевац).

1656060 – јавна набавка

Услуга закупа заштитне скеле са заштитном мрежом на фасади дела објекта са постављањем и скидањем скеле, Централног института за конзервацију према Балканској улици на КП.бр. 2891 КО Стари град, Београд, Теразије 26 Шифра: 1644084 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка […]

1644084 – јавна набавка

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА КУЛТУРУ Шифра: 1644084 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета добра Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни […]

1642716 – јавна набавка

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ТАВАНА И БАЛКОНА Шифра: 1642716 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 124/12 и 14/15 Врста поступка отворени поступак Врста предмета радови Предмет постављање кровних конструкција и кровни радови Контакт Маја Франковић […]

Лабораторија за мултидисциплинарна истраживања

Лабораторија се бави следећим активностима: дијагностиковање узрока и праћење деградационих процеса на предметима; испитивања поступака и материјала који се користе за одлагање, чување, излагање, одржавање и транспорт културних добара; анализе хемијске, механичке и биолошке структуре материјала; датовање предмета; процена претрпљених алтерационих процеса и процена њиховог значаја дијагностиковање претходних измена или рестаурација; испитивање поступака и материјала […]

Управљање условима средине у области заштите културног наслеђа

Кроз овај програм Центар за превентивну конзервацију доприноси развоју свеобухватног приступа у управљању условима средине за установе заштите у Србији, узимајући у обзир и покретно и непокретно културно наслеђе (од 2015. године започето је са систематским праћењем климатских услова на археолошким локалитетима).