SEE Mosaics IV стручни скуп „Презентација демонтираних мозаика на покретним потпорама“ 3-6. 10. 2017, Пула

Објављено Постављено у Вести

SEE Mosaics стручни скуп под називом „Презентација демонтираних мозаика на покретним потпорама“, одржаће се од 3. до 6. октобра 2017. године у Жупанијској комори Пула. Главна тема односи се на демонтиране мозаике на покретним подлогама. У склопу ове теме обрадиће се проблематика конзерваторско-рестаураторских техника, прошла и садашња решења за демонтиране мозаике као и изазови презентације […]

Лазар Возаревић, рестаурација једне слике

Објављено Постављено у Центар за конзервацију - рестаурацију

Лазар Возаревић рестаураација једне слике филм Игора Чолака У сарадњи са: Галерија „Лазар Возаревић“ ЦИК Бубамара продуцтион филм је реализован средствима града Сремска Митровица

1538817 – јавна набавка

Објављено Постављено у Тендери - архива

Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције, санације и адаптације кровне конструкције, међуспратне конструкције тавана и балкона Шифра: 1538817 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког […]

1522383 – јавна набавка

Објављено Постављено у Тендери - архива

Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције, санације и адаптације кровне конструкције, међуспратне конструкције тавана и балкона Шифра: 1522383 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког […]

1522094 – јавна набавка

Објављено Постављено у Тендери - архива

Набавка услуга испоруке електричне енергије Шифра: 1498263 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет друге услуге Контакт Весна Живковић 011-36-26-161 Датум доношења одлуке о покретању поступка 09.06.2017, документи везани за оглас Тип […]

Одлука о обустави поступка јавне набавке услуга бр. ЈНМВ 2/Y/2017

Објављено Постављено у Тендери - архива

На основу одредби члана 109. Закона о јавним набавкама, члана 36. Статута Централног института за конзервацију и записника о отварању понуда бр. 174/4 од 2.06.2017. године, доносим Одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга, број ЈНМВ 2/У/2017 Назив и адреса наручиоца: Централни институт за конзервацију – Београд, Теразије 26 Врста наручиоца: Установа културе За набавку […]

Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције, санације и адаптације кровне конструкције, међуспратне конструкције тавана и балкона

Објављено Постављено у Тендери - архива

Одлука о покретању поступка Шифра: 1498263 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/1 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и […]

Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите објекта

Објављено Постављено у Тендери - архива

Одлука о додели уговора Шифра: 1463693 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/1 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет истражне услуге и услуге обезбеђења (осим услуга обезбеђења превозом у оклопљеним аутомобилима) Контакт Датум доношења одлуке о покретању поступка […]

Опрема Центра за мултидисциплинарна истраживања

Објављено Постављено у Центар за мултидисциплинарна истраживања

Централни институт за конзервацију располаже опремом која се користи у конзервацији- рестаурацији предмета, као и за њихово истраживање и испитивање:

InGaAs камера, која има могућност да снима у инфрацрвеном делу спекта од 900 nm до 1700nm
Тhunder ласер, саNd:YAGкристал
3Д ласерски скенер
ЦИК-а стоји на располагању свим инситуцијама заштите којима су потребне услуге у коришћењу наведене опреме.

Лабораторија за мултидисциплинарна истраживања

Објављено Постављено у Центар за мултидисциплинарна истраживања

Лабораторија се бави следећим активностима: дијагностиковање узрока и праћење деградационих процеса на предметима; испитивања поступака и материјала који се користе за одлагање, чување, излагање, одржавање и транспорт културних добара; анализе хемијске, механичке и биолошке структуре материјала; датовање предмета; процена претрпљених алтерационих процеса и процена њиховог значаја дијагностиковање претходних измена или рестаурација; испитивање поступака и материјала […]

Центар за мултидисциплинарна истраживања – опште информације

Објављено Постављено у Центар за мултидисциплинарна истраживања

Мисија Центра је да у област конзервације уведе научно-истраживачки рад као полазну основу за одлучивање у избору најоптималнијих метода и техника у оквиру интегративног концепта заштите баштине.

Конзервација текстилних предмета Народног музеја Ваљево

Објављено Постављено у Центар за конзервацију - рестаурацију

Приликом прегледа етнографске збирке текстилних предмета у Народном музеју Ваљево установљен је висок ниво инфестације мољцима (предмети на изложби, као и предмети у депоима) и одлучено да се дезинсекција изврши методом аноксије. Пројекат је обухватио велики број текстилних предмета израђених од различитих материјала (вуна, свила, памук, конопља), од марама и капа преко гуњева и зубуна до ћилима.