Tenderi - aktuelno

1656060 – javna nabavka

Posted

Usluga zakupa zaštitne skele sa zaštitnom mrežom na fasadi dela objekta sa postavljanjem i skidanjem skele, Centralnog instituta za konzervaciju prema Balkanskoj ulici na KP.br. 2891 KO Stari grad, Beograd, Terazije 26

Šifra: 1644084

Link ka Portalu javnih nabavki

Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt Tatjana Nedeljković
064/8389-890
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 04.10.2017,

dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Naziv poslednja aktivnost
Konkursna dokumentacija – Usluga zakupa zaštitne skele sa zaštitnom m… 20.10.2017 19:37
Poziv za podnošenje ponuda – Usluga zakupa zaštitne skele sa zaštitnom m… 20.10.2017 19:32