Центар за документацију

АРТЕМИС

Свеобухватна документација о конзервацији предмета и објеката културног наслеђа представља саставни део свих активности на заштити културног наслеђа и обавеза је свих конзерватора и рестауратора. Током 2010. године је покренут пројекат „Регистар конзервације културне баштине“ осмишљен као динамични система за документовање свих области и активности на пољу заштите наслеђа. Исте године су добијена средства од Министарства културе Републике Србије за реализацију прве фазе пројекта – развој прототипа специјализованог документационог система за заштиту културног наслеђа, односно креирање базе података за управљање документацијом конзерваторских третмана АРТЕМИС.

АРТЕМИС je база података за евиденцију и управљање документацијом конзерваторско-рестаураторских третмана и генерисање електронских и штампаних конзерваторских досијеа која се достваљају надлежним институцијама и власницима. Креирана je у  програмском окружењу FileМaker. Основна предност овог система је прилагођеност процеса уноса података карактеристикама конзерваторско-рестаураторских третмана различитих материјала, узимајући у обзир да се третмани умогоме разликују у складу са различитим материјалима и техникама израде предмета.

За сада је креирано седам различитих модула конзерваторског досијеа за материјале који се третирају у Институту:

  • заједнички модул за неколико материјала – керамика, порцелан, ћилибар, стакло и дрво;
  • модул за метал;
  • модул за мозаик;
  • модул за текстил;
  • модул за штафелајно сликарство
  • модул за папир;
  • модул за камен.

Предвиђено је да се креирају нови модули у складу са развојем конзерваторско-рестаураторских активности Института.

АРТЕМИС база је креирана тако да олакшава унос и претраживање података, фотографија и друге документације о предмету и да умањује могућност грешака. Саставни део досијеа су препоруке за начин чувања, транспортовања, руковања и излагања предмета после третмана, које састављају конзерватори са циљем умањења оштећења предмета.

Конзерваторски досијеи се генеришу у два облика: први облик је предвиђен за штампу и може да се чува као PDF фајл у електронском облику; други облик је у HTML формату, погодан за приказивање на интранету и интернету.