АРТЕМИС

Свеобухватна документација о конзервацији предмета и објеката културног наслеђа представља саставни део свих активности на заштити културног наслеђа и обавеза је свих конзерватора и рестауратора. Током 2010. године је покренут пројекат „Регистар конзервације културне баштине“ осмишљен као динамични система за документовање свих области и активности на пољу заштите наслеђа. Исте године су добијена средства од […]

ФОТО ЛАБОРАТОРИЈА

Фото-лабораторија Института израђује адекватну документацију о конзерваторско-рестаураторским третманима извршеним у атељеима Института или на терену, о стању у музејима и другим институцијама, затим о примени ласерског 3D скенера за истраживање и документовање стања културног наслеђа и другим активностима Института. Фото-лабораторија је опремљена кроз курсеве „Конзерваторскадокументација“ и „Архитектонска конзервација – припремање пројеката“ пројекта „Подршке оснивања Централног […]

ЦЕНТАР ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Центар за документацију је укључен у рад свих јединица Централног института за конзервацију кроз активности три одељења: Централне документације, Централне фото-лабораторије и Централне фототеке.