Одлагање почетка курсева

Курс конзервације керамике, чији је почетак био планиран за фебруар 2018. године, привремено је одложен због изненадних грађевинских радова на згради Централног института за конзервацију.

Програми сензибилизације јавности

Програме за јавност, намењене сензибилизацији различитих група корисника за вредности и очување културног наслеђа од 2009. године организује Центар за комуникацију, а од 2015. и Центар за едукацију.

RE-ORG International

Под капом овог програма се реализују регионални, подрегионални и национални едукативни пројекти, са циљем подизања капацитета музеја и ширење примене RE-ORG методологије.

Пролећни и Јесењи курс конзервације керамике

Сваке јесени и пролећа, ЦИК организује Курс конзервације керамике у трајању од 5 месеци и динамици одржавања једном недељно. Радионице су намењене дипломираним археолозима, историчарима уметности, етнолозима, дизајнерима, сликарима, вајарима и конзерваторима, као и студентима из поменутих области.

Едукативни програм из превентивне конзервације за музеје у Србији

Садржај програма тематски покрива целокупан процес превентивне конзервације збирки у музејима, од процене и анализе стања збирки и услова конзервације, па све до приоритизације и одлучивања о мерама, те планирања и реализације плана конзервације збирки.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ

Делатност Центра за едукацију је усмерена на програме и активности развоја кадрова у области конзервације и сензибилизације друштвене заједнице за заштиту наслеђа.