1656060 – јавна набавка

Услуга закупа заштитне скеле са заштитном мрежом на фасади дела објекта са постављањем и скидањем скеле, Централног института за конзервацију према Балканској улици на КП.бр. 2891 КО Стари град, Београд, Теразије 26 Шифра: 1644084 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка […]

1644084 – јавна набавка

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА КУЛТУРУ Шифра: 1644084 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета добра Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни […]

1642716 – јавна набавка

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ТАВАНА И БАЛКОНА Шифра: 1642716 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 124/12 и 14/15 Врста поступка отворени поступак Врста предмета радови Предмет постављање кровних конструкција и кровни радови Контакт Маја Франковић […]

1625840 – јавна набавка

Материјал за културу Шифра: 1625840 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета добра Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна […]