Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције, санације и адаптације кровне конструкције, међуспратне конструкције тавана и балкона

Одлука о покретању поступка Шифра: 1498263 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/1 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и […]

1538817 – јавна набавка

Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције, санације и адаптације кровне конструкције, међуспратне конструкције тавана и балкона Шифра: 1538817 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког […]

1522383 – јавна набавка

Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције, санације и адаптације кровне конструкције, међуспратне конструкције тавана и балкона Шифра: 1522383 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког […]

1522094 – јавна набавка

Набавка услуга испоруке електричне енергије Шифра: 1498263 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет друге услуге Контакт Весна Живковић 011-36-26-161 Датум доношења одлуке о покретању поступка 09.06.2017, документи везани за оглас Тип […]

Одлука о обустави поступка јавне набавке услуга бр. ЈНМВ 2/Y/2017

На основу одредби члана 109. Закона о јавним набавкама, члана 36. Статута Централног института за конзервацију и записника о отварању понуда бр. 174/4 од 2.06.2017. године, доносим Одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга, број ЈНМВ 2/У/2017 Назив и адреса наручиоца: Централни институт за конзервацију – Београд, Теразије 26 Врста наручиоца: Установа културе За набавку […]

Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите објекта

Одлука о додели уговора Шифра: 1463693 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/1 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет истражне услуге и услуге обезбеђења (осим услуга обезбеђења превозом у оклопљеним аутомобилима) Контакт Датум доношења одлуке о покретању поступка […]