Центар за мултидисциплинарна истраживања

Центар за мултидисциплинарна истраживања – опште информације

Центар за мултидисциплинарна истраживања обавља послове научно-истраживачког рада у области теoрије, методологије и праксе конзервације, у свим областима конзервације и заштите баштине уопште.

Мисија Центра је да у област конзервације уведе научно-истраживачки рад као полазну основу за одлучивање у избору најоптималнијих метода и техника у оквиру интегративног концепта заштите баштине.

У домену научног рада Центар учествује на реализацији пројеката других организационих јединица ЦИК-а, у областима едукације, документације, интегративне заштите, експерименталне археологије и тенологије, археолошке конзервације, правне легислативе заштите наслеђа и др.

У обављању делатности Центар сарађује са научним и образовним институцијама, установама заштите и другим установама културе