Центар за едукацију

Едукативни програм из превентивне конзервације за музеје у Србији

Програм је започет 2009. године, са циљем подизања капацитета музеја у Србији у домену превентивне конзервације, путем обучавања постојећег музејског кадра свих профила који у свом редовном послу долазе у контакт са збиркама. Програмом је обухваћено седам тематских циклуса: Увод у превентивну конзервацију, Менаџмент конзервације збирки, Музејска зграда, Организација депоа, Услови превентивне конзервације за изложбени простор у музејима, Транспорт и паковање музејских предмета и Заштита културног наслеђа у ванредним ситуацијама. Садржај програма тематски покрива целокупан  процес превентивне конзервације збирки у музејима, од процене и анализе стања збирки и услова конзервације, па све до приоритизације и одлучивања о мерама, те планирања и реализације плана конзервације збирки.

Како би целокупна музејска мрежа Србије имала једноставан приступ програму, дефинисане су музејске регије са по једним центром у коме се реализују дводневне или једнодневне радионице за музејске професионалце из целе групе. Тако је успостављена редовна сарадња са 3 музејске установе – Народним музејом Ниш, Народним музејом Краљево и Галеријом Матице српске у Новом Саду , док су се музеји-домаћини у Београду мењали кроз циклусе.

Иако замишљене првенствено као програм за музеје, концепт радионица превентивне конзервације одговара потребама свих институција заштите, што је показало и учешће колега из завода за заштиту споменика и архива у више тематских циклуса.

Програм реализују сарадници Центра за едукацију и Центра за превентивну конзервацију, као и други сарадници ЦИК-а према стручним компетенцијама, у складу са темама циклуса.