Контакт

Централни институт за конзервацију – ЦИК

 

Адреса
Теразије 26, 11000 Београд, Србија.

Како до нас
http://www.planplus.rs/centralni-institut-za-konzervaciju/42868

Телефони

Директни:

+ 381 11 26 81 282 –Директор
+ 381 11 36 26 161 – Архива
+ 381 11  36 26 359 – Служба безбедности и здравља на раду

Централа:
+ 381 11 36 23 042
+ 381 11 36 26 353
+ 381 11 36 26 346
+ 381 11  36 26 355
+ 381 11 26 81 281

Локали:
13 – Центар за мултидисциплинарна научна истраживања
14 – Центар за конзервацију-рестаурацију
15 – Атеље за конзервацију камена, мозаика и зидне слике и Одељење за археолошке локалитете
16 – Атеље за конзервацију керамике, стакла и витража
17 – Центар за едукацију
18 – Центар за превентивну конзервацију
19 – Факс
20 – Рачуноводство
21 – Центар за документацију, фото-лабораторија и библиотека
22 – Архива
23 – Атеље за конзервацију слика на платну, папиру и дрвету
24 – Атеље за конзервацију метала
25 – Лабораторија за мултидисциплинарна научна истраживања
26 – Атеље за конзервацију текстила

Електронска пошта
info@cik.org.rs