Kontakt

Centralni institut za konzervaciju – CIK

 

Adresa
Terazije 26, 11000 Beograd, Srbija.

Kako do nas
http://www.planplus.rs/centralni-institut-za-konzervaciju/42868

Telefoni

Direktni:

+ 381 11 26 81 282 –Direktor
+ 381 11 36 26 161 – Arhiva
+ 381 11  36 26 359 – Služba bezbednosti i zdravlja na radu

Centrala:
+ 381 11 36 23 042
+ 381 11 36 26 353
+ 381 11 36 26 346
+ 381 11  36 26 355
+ 381 11 26 81 281

Lokali:
13 – Centar za multidisciplinarna naučna istraživanja
14 – Centar za konzervaciju-restauraciju
15 – Atelje za konzervaciju kamena, mozaika i zidne slike i Odeljenje za arheološke lokalitete
16 – Atelje za konzervaciju keramike, stakla i vitraža
17 – Centar za edukaciju
18 – Centar za preventivnu konzervaciju
19 – Faks
20 – Računovodstvo
21 – Centar za dokumentaciju, foto-laboratorija i biblioteka
22 – Arhiva
23 – Atelje za konzervaciju slika na platnu, papiru i drvetu
24 – Atelje za konzervaciju metala
25 – Laboratorija za multidisciplinarna naučna istraživanja
26 – Atelje za konzervaciju tekstila

Elektronska pošta
info@cik.org.rs