Центар за конзервацију - рестаурацију

Конзервација мозаика са представом главе Медузе, локалитет Задружни дом, Скелани

На позив ЈУ Археолошки музеј Rimski Municipium  у Скеланима, конзерватори ЦИК-а су током 2015. године, припремили пројекат и извели прву фазу конзервације мозаика са представом главе Медузе. Мозаик је откривен у оквиру античке грађевине на локалитету Задружни дом у Скеланима током археолошких ископавања 2014. и 2015. године.

Мозаик је украшавао под просторије површине 63м2, која се налази у југоисточном делу објекта (просторија К). Просторија је имала систем подног грејања – хипокауст, те је мозаик био издигнут на стубиће од опеке како би топао ваздух могао да циркулише испод поднице. У неком моменту у прошлости дошло је до урушавања мозаичке поднице, при чему се она изломила на више фрагмената различитих величина. Кровна конструкција се срушила преко уломљеног мозаика. Претпоставља се да је плављање терена у више наврата, узроковало додатно ломљење и померање фрагмената мозаика из свог оригиналног положаја.

Прва фаза конзервације мозаика трајала је месец дана. Обухватила је документацију, чишћење и стабилизацију фрагмената, затим  сортирање и груписање фрагмената мозаика према присутним мотивима, реконструкцију декоративне шеме мозаика, уклапање фрагмената и формирање целина, као и парцијалну презентацију дела мозаика, односно реконструкцију четвртине централног мозаичког тепиха.

Стрпљивим радом конзерватора, обрађено је више стотина фрагмената мозаика чије димензије варирају од око 40×50цм до око 3×5цм. Реконструисан је изглед и распоред декоративних елемената мозаика.

До сада уклопљени фрагменти мозаика, презентовани су у Археолошком музеју Rimski Municipium.  Након ове, почетне фазе конзервације, радови ће се наставити како би сви фрагменти мозаика били уклопљени и повезани у целину, а мозаик рестауриран уз примену савремене методологије конзервације. Након конзерваторских радова, јавности ће моћи да буде представљен комплетан мозаички под.

mozaik-meduza-skelani-1
Ситуациони план касноантичког објекта на локалитету Задружни дом, документација Археолошки институт у Београду
mozaik-meduza-skelani-2
Затечено стање
mozaik-meduza-skelani-3
Тријажа фрагмената мозаика
mozaik-meduza-skelani-4
Уклапање фрагмената мозаика, реконструкција декорације мозаичког пода
mozaik-meduza-skelani-5
Реконструисана декорација централног мозаичког тепиха, цртеж И. Василијевић
mozaik-meduza-skelani-6
Постављање уклопљених фрагмената у базен с песком
Реорганизација депоа
Презентација мозаика након прве фазе конзервације