Центар за конзервацију - рестаурацију

Конзервација скулптура у Легату Олге Јеврић

Конзервација скулптура малог и средњег формата у Легату Олге Јеврић, САНУ

Легат Олге Јеврић чини 147 скулптура малог формата. Скулптуре су композитне, израђене од нестандардних материјала као што су фери-оксид, прскано гвожђе, прскани месинг, прскани бакар, гвожђе, ливени камен, камен, баронит, бронза, теракота. Деликатност форми и комбиновање различитих, често међусобно некомпатибилних, материјала чине скулптуре Олге Јеврић подложним оштећењима. Највећи ризик да дође до оштећења је услед руковања.

Циљ пројекта је био конзервација свих скулптура из Легата Олге Јеврић у САНУ, како би се скулптуре стабилизовале и омогућила њихова презентација у самом легату али и излагање на изложбама.

Прегледом затеченог стања, констатоване су различите промене и форме деградације: налсаге прашине, мрље од лепка, пулверизација површине фери-оксида, површинксо љуспање фери-оксида или прсканог гвожђа, пукотине на фери-оксиду или прсканом гвожђу, одвајање гвоздених шипки, одвојеност скулптуре од постамента.

Конзерваторско-рестаураторски поступак је прилагођен специфичностима материјала од којих су скулптуре израђене. Чишћење скулптура је вршено пажљиво комбинујући суве технике и испарљиве раствараче, како не би дошло до покретања корозије квашењем фери-оксида. Примењујући принципе минималне интервенције и поштовања аутентичности материјала, консолидација површине је вршена локално само где је то било неопходно. Све скулптуре код којих су се јављали структурни проблеми су стабилизоване.

Конзервација и рестаурација скулптура је извршена у сарадњи са кустосом збирке Жаклином Марковић, у оквиру пројекта „Конзервација скулптура малог и средњег формата у Легату Олге Јеврић, САНУ“ који је суфинансиран средствима града Београда.

Десет скулптура из Легата ће бити представљене на изложби „Олга Јеврић: Предлози за споменике“ (Olga Jevrić: Proposals for monuments), која ће се одржати од 3. фебруара до 17. априла 2016. године у Институту Хенри Мур у Лидсу, у Великој Британији.

Слика 1 Документовање затеченог стања

skulpture-legat-olge-jevric-sanu-1

Слика 2-4 Хемијско-мЕханичко чишћење с

skulpture-legat-olge-jevric-sanu-2 skulpture-legat-olge-jevric-sanu-4 skulpture-legat-olge-jevric-sanu-3

Слика 5-6 Консолидација и

skulpture-legat-olge-jevric-sanu-5 skulpture-legat-olge-jevric-sanu-6

Слика 7 Структурна стабилизација скулптурe

skulpture-legat-olge-jevric-sanu-7

Слика 8 Лепљење слкулптуре одвојене од постамента

skulpture-legat-olge-jevric-sanu-8