Центар за конзервацију - рестаурацију

Конзервација текстилних предмета Народног музеја Ваљево

Трајање пројекта: 2013-2016
Носилац пројекта: Народни музеј Ваљево
Конзерватори: Татјана Недељковић, Ивана Стевановић, Јелена Милорадић, Ана Радојевић

Број текстилних предмета третираних у Централном институту за конзервацију је 263, у оквиру 27 паковања са различитим врстама текстилних предмета.

Приликом прегледа етнографске збирке текстилних предмета у Народном музеју Ваљево установљен је висок ниво инфестације мољцима (предмети на изложби, као и предмети у депоима) и одлучено да се дезинсекција изврши методом аноксије. Пројекат је обухватио велики број текстилних предмета израђених од различитих материјала (вуна, свила, памук, конопља), од марама и капа преко гуњева и зубуна до ћилима.  Приликом припреме предмета за транспорт у Народном музеју Валјево, предмети су ради спречавања ширења инфестације упаковани у паронепропусну фолију у којој ће касније бити третирани.

Третман дезинсекције методом аноксије подразумева излагање инфестираног/зараженог материјалима условима екстремно ниског процента кисеоника током одређеног (прецизно дефинисаног  временског периода). Овим третманом постиже се ерадикација (убијање) свих присутних инсеката, односно њиховох развојних фаза. Третман је куративан и нема резидуални ефекат, тако да предмети након третмана морају бити чувани у одговарајућим условима како не би дошло до развоја нове инфестације.

Идеја да се употреби атмсфера са ниском концентрацијом кисеоника за контролу и елиминацију штеточина у/на музејским предметима заснива се на истраживањима у области складиштења полјопривредних производа. Инспирисано овим истраживањима, неколико различитих студија крајем 80-тих и почетком 90-тих, бавило се утврђивањем параметара (нивоа кисеоника, релативне влажности, температуре, трајања третмана) потребним да се убију све развојне фазе проучаваног инсекта, а испитивањем и прилагођавањем система потребама заштите културног наслеђа  развили су се различити системи, односно опрема – пројекти као што је SAVE ART®  (опрема VELOXY®- VEry Low OXYgen). Третмани у модификованој атмосфери су развијени као директна замена за фумигацију отровним средствима па су технике и процедуре које се користе у неким случајевима веома сличне. Излагање заражених предмета атмосфери са веома ниском концентрацијом кисеоника (аноксија) је једна од најбезбеднијих метода, како по људе који је примењују, тако и по предмете који се третирају. Овом методом могу се третирати сви материјали и може се постићи скоро 100% ефикасности (морталитет инсеката). Третирају се све развојне фазе инсеката, а апаратура потребна за спровођење третмана аноксије је релативно једноставна за инсталацију и руковање, те омогућава третман дезинсекције у институцијама које чувају културна добра – музејима, библиотекама и др.

Третман предмета из Народног музеја Ваљево реализован је по групама, према врсти и величини предмета, при чему је поштовано и груписање унутар делова збирке. Након завршене дезинсекције аноксијом (период од око месец дана, зависно од брзине постизања циљаних услова ниског процента кисеоника) предмети су механички очишћени како би се уклонили трагови заразе, у смислу остатака инсеката – делова одраслих јединки, ларви и др. из разлога што остаци инсеката представљају потенцијалну опасност за појаву нове заразе јер привлаче друге инсекте (исте врсте или оне који би се хранили остацима угинулих).

Након спроведеног третмана, неопходно је предмете чувати и излагати у одговарајућим условима, како би се на минимум свела могућност нове инфестације.