Центар за конзервацију - рестаурацију

КОНЗЕРВАЦИЈА ТРИ СЛИКЕ ИЗ ЛИКОВНЕ ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ШАПЦУ

Централни институт за конзервацију (ЦИК) у сарадњи са Народним музејем у Шапцу  започео је пројекат конзервације три слике на платну, аутора Уроша Кнежевића на којима су приказани грађански портрети: „Портрет Младена Симића“, „Портрет Анке Симић“ и „Портрет Љубинка Поповића“ из 1804. године.  Слике су у неком ранијем периоду биле подвргнуте неадекватном  и непотпуном  конзерваторском третману, након чега су постале потпуно „нечитљиве“ и естетски неприхватљиве за излагање. Лоше изведени претходни конзерваторски поступци, такође су додатно нарушили стабилност и опште стање свих слојева слика, због чега је било неопходно хитно спровођење комплетног конзерваторског третмана. На све три слике евидентирана су бројна оштећења различитог типа:

На најоштећенијој слици „Портрет Младена Симића“  је недостајало преко 60% бојеног слоја, а велике површине оштећења су захватале и само лице портрета што је захтевало спровођење компликованог поступка реконструкције недостајућих делова. Вишемесечни рад на реконструкцији и ретуширању тешко оштећених слика допринео је да су оне данас прихватљиве за излагање.

Пројекат је подразумевао:

  • снимање затеченог стања слика и носећих рамова
  • спровеђење тестова и проба чишћења in situ
  • снимање сликарских слојева ултраљубичастом и инфрацрвеном камером
  • анализе бојеног слоја (колориметрија)
  • дефинисање свих фаза конзерваторског третмана након спроведених тестова и проба чишћења
  • конзервацију три слике и њихових носећих рамова
  • предлог мера за чување, руковање и излагање предмета
  • презентацију слика након конзерваторког третмана

Слике су сада део сталне поставке Народног музеја у Шапцу која је отворена за јавност 5. новембра 2015. год. Пројекат је финансијски подржало и Министарство културе и информисања Републике Србије.

Рестаурација портрета Анке Симић из збирке Народног музеја у Шапцу

 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Anke_Simic-01  Затечено стање, лице слике
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Anke_Simic-02  Ултраљубичаста флуоресценција
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Anke_Simic-03  Одвајање подлепљеног платна
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Anke_Simic-04  Након одвајања подлепљеног платна
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Anke_Simic-05  У току уклањања смесе воска и смоле са полеђине слике
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Anke_Simic-06  Уклањање смесе воска и смоле са полеђине слике помоћу компреса
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Anke_Simic-07  Оригинални натпис на полеђини платна, након чишћења
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Anke_Simic-08  Чишћење бојеног слоја
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Anke_Simic-09  Консолидација у усисном столу
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Anke_Simic-10  Постављање и обрађивање нове основе

Рестаурација портрета Љубинка Поповића из збирке Народног музеја у Шапцу

 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Ljubinka_Popovica-01 Пробе ласерског чишћења бојеног слоја
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Ljubinka_Popovica-02 Санирање оштећеног платна-убацивање закрпе
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Ljubinka_Popovica-03 Санирање оштећеног платна-убацивање нити
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Ljubinka_Popovica-04 Санирање оштећеног платна-спајање ивица процепа
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Ljubinka_Popovica-05 Постављање платна на рам са покретним угловима
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Ljubinka_Popovica-06 Обрађивање нове подлоге
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Ljubinka_Popovica-07 Ретуширање

Рестаурација портрета Младена Симића из збирке Народног музеја у Шапцу

 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Mladena_Simica-01  У току чишћења бојеног слоја
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Mladena_Simica-02  Након чишћења бојеног слоја-детаљ
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Mladena_Simica-03  Уклањање смесе воска и смоле са полеђине
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Mladena_Simica-04  Санирање оштећења платна-убацивање закрпе
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Mladena_Simica-05  Припреме слике за подлепљивање на ново платно
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Mladena_Simica-06  Припреме новог платна за подлепљивање
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Mladena_Simica-07  Након постављања нове основе
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Mladena_Simica-08  У току ретуширања
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Mladena_Simica-09  У току ретуширања
 restauracija_3slike_Muzeja_u_Sapcu_portret_Mladena_Simica-10  У току ретуширања-детаљ