Центар за мултидисциплинарна истраживања

Лабораторија за мултидисциплинарна истраживања

Лабораторија се бави следећим активностима:

 • дијагностиковање узрока и праћење деградационих процеса на предметима;
 • испитивања поступака и материјала који се користе за одлагање, чување, излагање, одржавање и транспорт културних добара;
 • анализе хемијске, механичке и биолошке структуре материјала;
 • датовање предмета;
 • процена претрпљених алтерационих процеса и процена њиховог значаја
 • дијагностиковање претходних измена или рестаурација;
 • испитивање поступака и материјала који се користе у конзервацији и рестаурацији;
 • изналажење нових поступака и техника конзервације и рестаурације;
 • истраживања за дугорочно предвиђање ефеката одређеног конзерваторског третмана; – решавање конкретних проблема код појединих конзерваторско-рестаураторских захвата;
 • примена и развијање савремених метода и техника документације, као на пример 3D скенирање.

У лабораторији се примењују технике анализе хемијске структуре предмета: мултиспектрална анализа и техника ласерког чишћења.

Мултиспектрална анализа

Техника Мултиспектралне анализе је техникакоја може да обезбеди важне информације о предмету који треба да се рестаурира. У ту сврху развијене су мултиспектралне дигиталне камере за анализу уметничких дела и културног наслеђа. Коришћењем различитих делова спектра светлости (IR, VIS, UV) за осветљавање површинског слоја предмета, најчешће слика, камером се могу видети разни површински слојеви: са UV се виде први површински слојеви, а идући према IR, све дубљи слојеви. На тај начин се одвојено могу видети: припремни цртежи на препаратурном слоју слике, промене на слици изведене у току сликарског поступка, све накнадне интервенције на слици, стање свих слојева слике, као и примењене сликарске технике. Овом техником могуће је урадити анализу боје и пигмената на слици, коју је даље могуће комбиновати са неким другим аналитичким техникама како би се добили што валиднији резултати. primer analize infracrvenom kamerom.pdf

Техника ласерког чишћења

Ласерско чишћење површина предмета може да се примени на различитим врстама материјала, како органског, тако и неорганског порекла. У поређењу са традиционалним методама чишћења, ласерско чишћење има следеће предности:

 • процес чишћења престаје одмах са престанком дејства ласера;
 • омогућавa циљно уклањање одређених наслага са површине предмета;
 • представља процес код кога нема никаквих нежељених последица за предмет, јер нема директног контакта са предметом;
 • процес је контролисан јер је могуће отклонити само жељене дебљине наслага на материјалу;

Институт располаже Тhunder ласером, саNd:YAGкристалом. Ласер је погодан за рад како у лабораторији тако и на терену.Карактеристике зрачења: таласна дужина: 1064; 532 nm; 355 nm; енергија: 1000 mJ; 500 mJ; 200 m; трајање пулса: 8 ns; дијаметар ласерског спота: 10 mm; фреквенција: 20 Hz.

Примена: систем се користи за чишћење предмета од различитих врста материјала: камена, керамике, дрвета, метала, стакла, папира, пергамената, коже, текстила. У комбинацији са другим техникама чишћења користи се и у рестаурацији зидних слика. Његова механичка структура омогућује коришћење и у неповољним амбијенталним условима ниских (10 ̊C) и високих температура (40 ̊C). Када су у питању предмети од камена, брзина чишћења површине је веома велика и износи од 0.3 m2 до 1 m2 на сат, у зависности од наталожених слојева прљавштине и врсте површине која се чисти. primeri laserskog ciscenja.pdf