Centar za multidisciplinarna istraživanja

Laboratorija za multidisciplinarna istraživanja

Laboratorija se bavi sledećim aktivnostima:

 • dijagnostikovanje uzroka i praćenje degradacionih procesa na predmetima;
 • ispitivanja postupaka i materijala koji se koriste za odlaganje, čuvanje, izlaganje, održavanje i transport kulturnih dobara;
 • analize hemijske, mehaničke i biološke strukture materijala;
 • datovanje predmeta;
 • procena pretrpljenih alteracionih procesa i procena njihovog značaja
 • dijagnostikovanje prethodnih izmena ili restauracija;
 • ispitivanje postupaka i materijala koji se koriste u konzervaciji i restauraciji;
 • iznalaženje novih postupaka i tehnika konzervacije i restauracije;
 • istraživanja za dugoročno predviđanje efekata određenog konzervatorskog tretmana; – rešavanje konkretnih problema kod pojedinih konzervatorsko-restauratorskih zahvata;
 • primena i razvijanje savremenih metoda i tehnika dokumentacije, kao na primer 3D skeniranje.

U laboratoriji se primenjuju tehnike analize hemijske strukture predmeta: multispektralna analiza i tehnika laserkog čišćenja.

Multispektralna analiza

Tehnika Multispektralne analize je tehnikakoja može da obezbedi važne informacije o predmetu koji treba da se restaurira. U tu svrhu razvijene su multispektralne digitalne kamere za analizu umetničkih dela i kulturnog nasleđa. Korišćenjem različitih delova spektra svetlosti (IR, VIS, UV) za osvetljavanje površinskog sloja predmeta, najčešće slika, kamerom se mogu videti razni površinski slojevi: sa UV se vide prvi površinski slojevi, a idući prema IR, sve dublji slojevi. Na taj način se odvojeno mogu videti: pripremni crteži na preparaturnom sloju slike, promene na slici izvedene u toku slikarskog postupka, sve naknadne intervencije na slici, stanje svih slojeva slike, kao i primenjene slikarske tehnike. Ovom tehnikom moguće je uraditi analizu boje i pigmenata na slici, koju je dalje moguće kombinovati sa nekim drugim analitičkim tehnikama kako bi se dobili što validniji rezultati. primer analize infracrvenom kamerom.pdf

Tehnika laserkog čišćenja

Lasersko čišćenje površina predmeta može da se primeni na različitim vrstama materijala, kako organskog, tako i neorganskog porekla. U poređenju sa tradicionalnim metodama čišćenja, lasersko čišćenje ima sledeće prednosti:

 • proces čišćenja prestaje odmah sa prestankom dejstva lasera;
 • omogućava ciljno uklanjanje određenih naslaga sa površine predmeta;
 • predstavlja proces kod koga nema nikakvih neželjenih posledica za predmet, jer nema direktnog kontakta sa predmetom;
 • proces je kontrolisan jer je moguće otkloniti samo željene debljine naslaga na materijalu;

Institut raspolaže Thunder laserom, saNd:YAGkristalom. Laser je pogodan za rad kako u laboratoriji tako i na terenu.Karakteristike zračenja: talasna dužina: 1064; 532 nm; 355 nm; energija: 1000 mJ; 500 mJ; 200 m; trajanje pulsa: 8 ns; dijametar laserskog spota: 10 mm; frekvencija: 20 Hz.

Primena: sistem se koristi za čišćenje predmeta od različitih vrsta materijala: kamena, keramike, drveta, metala, stakla, papira, pergamenata, kože, tekstila. U kombinaciji sa drugim tehnikama čišćenja koristi se i u restauraciji zidnih slika. Njegova mehanička struktura omogućuje korišćenje i u nepovoljnim ambijentalnim uslovima niskih (10 ̊C) i visokih temperatura (40 ̊C). Kada su u pitanju predmeti od kamena, brzina čišćenja površine je veoma velika i iznosi od 0.3 m2 do 1 m2 na sat, u zavisnosti od nataloženih slojeva prljavštine i vrste površine koja se čisti. primeri laserskog ciscenja.pdf