Центар за мултидисциплинарна истраживања

Опрема Центра за мултидисциплинарна истраживања

Централни институт за конзервацију располаже опремом која се користи у конзервацији- рестаурацији предмета, као и за њихово истраживање и испитивање:

  • InGaAs камера, која има могућност да снима у инфрацрвеном делу спекта од 900 nm до 1700nm
  • Тhunder ласер, саNd:YAG кристал
  • 3Д ласерски скенер

ЦИК-а стоји на располагању свим инситуцијама заштите којима су потребне услуге у коришћењу наведене опреме.