Centar za multidisciplinarna istraživanja

Oprema Centra za multidisciplinarna istraživanja

Centralni institut za konzervaciju raspolaže opremom koja se koristi u konzervaciji- restauraciji predmeta, kao i za njihovo istraživanje i ispitivanje:

  • InGaAs kamera, koja ima mogućnost da snima u infracrvenom delu spekta od 900 nm do 1700nm
  • Thunder laser, saNd:YAG kristal
  • 3D laserski skener

CIK-a stoji na raspolaganju svim insitucijama zaštite kojima su potrebne usluge u korišćenju navedene opreme.