Центар за документацију

ЦЕНТАР ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Центар за документацију је укључен у рад свих јединица Централног института за конзервацију кроз активности три одељења:

  1. Одељење централне документације које се бави израдом и управљањем документацијом о свим активностима Института на конзервацији културног наслеђа, што обухвата базу података за управљање конзерваторском документацијом АРТЕМИС; различите активности из области превентивне конзервације, мултидисциплинарних истраживања, едукативних програма; партнерске сарадње итд;
  2. Централна фотолабораторија, која се бави израдом фотографске и графичке документације о активностима Института на конзервацији и изучавању културног наслеђа;
  3. Централна фототека, која је задужена за заштиту, смештај и чување фотографског и филмског материјала.

Стручне публикације о документацији културног наслеђа

Документација у заштит наслеђа је вишегодишњи истраживачки пројекат Центра за документацију који обухвата широку област дигитализaције и стварања у дигиталној форми разноврсне документације о културном наслеђу институција заштите наслеђа. Пројекат има за циљ унапређење процеса рада кроз анализу стања у Србији и обраду  стандарда и позитивних пракси у институцијама заштите културног наслеђа пре свега Републике Србије као и водећих институција у региону и свету.

До сада, пројекта има за резултат две стручне публикације у издању Централног института законзервацију:  Препоруке за стварање и управљање дигиталном фото-документацијом у институцијама заштите културног наслеђа Србије, издате 2015. године  и Отворени приступ музејској документацији у Србији – искуства, изазови и потенцијали, издате 2016. године.   

Препоруке за стварање и управљање дигиталном фото-документацијом у институцијама заштите културног наслеђа Србије представљају практични приручник који обрађује најважније аспекте стварања, коришћења и управљања дигиталном фотодокументацијом о предметима и објектима културног наслеђа која настаје у институцијама заштите културног наслеђа. Текстови обрађују цео процеса рада: од одабира и подешавања фотографске и компјутерске опреме, преко снимање и обрада фотографија, до коришћење, архивирање и управљање дигиталном фото-докуметацијом. Публикација је намењена кустосима, конзерваторима, документаристима, фотографима и другим професионалцима из институција заштите покретног и непокретног културног наслеђа као помоћно средство у њиховом свакодневном раду.

Публикација Отворени приступ музејској документацији у Србији – искуства, изазови и потенцијали заснива се на истраживању нивоа дигитализације и доступности музејске документације, са акцентом на фото-документацију, у музејима Републике Србије које је обављено помоћу анктете. Поред ауторских текстова, за потребе публикације преведена су делови два стручна текста на тему отвореног приступа: студија Слике уметничких дела у музејским збиркама: Искуство са отвореним приступом. Студија једанаест музеја коју је за Ендрју В. Мелон фондацију приредила Кристин Кели јуна 2013. године и студија Демократизација Рајкс музеја коју је за Фондацију Европеана приредио Јорис Пекел августа 2014. године. Издавач публикације је Централни институт за конзервацију а објављивање публикације омогућили су Дигитална истраживачка инфраструктура за уметности и хуманистику у Републици Србији (DARIAH-RS) и Деск Креативна Европа Србија, зaхвaљуjући пoдршци Eврoпскe кoмисиje.

Публикације у формату погодном за преузимање:

  • Препоруке за стварање и управљање дигиталном фото-документацијом у институцијама заштите културног наслеђа Србије drive.google.com
  • Отворени приступ музејској документацији у Србији. Искуства, изазови и потенцијали  drive.google.com

ПРОГРАМИ ЦЕНТРА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Сарадници Центра за документацију:

Контакти Центра за документацију:

Централа – 011/ 36 26 346, 36 26 353, 36 23 042;

Локал Центра за документацију – 17