ЦЕНТАР ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Објављено Постављено у Центар за документацију

Центар за документацију је укључен у рад свих јединица Централног института за конзервацију кроз активности три одељења:

  1. Одељење централне документације које се бави израдом и управљањем документацијом о свим активностима Института на конзервацији културног наслеђа, што обухвата базу података за управљање конзерваторском документацијом АРТЕМИС; различите активности из области превентивне конзервације, мултидисциплинарних истраживања, едукативних програма; партнерске сарадње итд;
  2. Централна фотолабораторија, која се бави израдом фотографске и графичке документације о активностима Института на конзервацији и изучавању културног наслеђа;
  3. Централна фототека, која је задужена за заштиту, смештај и чување фотографског и филмског материјала.

ПРОГРАМИ ЦЕНТРА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Сарадници Центра за документацију:

Контакти Центра за документацију:

Централа – 011/ 36 26 346, 36 26 353, 36 23 042;

Локал Центра за документацију – 21