Центар за едукацију

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ

Делатност Центра за едукацију је усмерена на програме и активности

  • развоја кадрова у области конзервације
  • сензибилизације друштвене заједнице за заштиту наслеђа

Имајући у виду ова два основна правца делатности, радимо на развоју академских програма у области конзервације, програмима неформалног стручног образовања за конзерваторе и друге професионалце у установама заштите, као и едукативним програмима намењеним различитим друштвеним групама.

Наша мисија и одговорност је подизање нивоа компетенција музејског кадра специфично у областима које нису заступљене у постојећем систему формалног и неформалног образовања (управљачки механизми, интердисциплинарна сарадња и тимски рад, превентивна конзервација, аналитичке технике у конзервацији, процена стања наслеђа, приступ базиран на валоризацији и др). Посебна пажња се посвећује усклађивању националног система образовања и научно-истраживачког рада у области конзервације са принципима рада у овој области у ЕУ.

Према документима Европске конфедерације удружења конзерватора-рестауратора (ECCO), као  и  према оснивачким и другим документима већег броја установа и организација у систему образовања конзерватора не међународном нивоу, оспособљавање за струку конзервације подразумева Ниво 7 Европског система квалификација (EQF). Овај професионални ниво одговара нивоу мастер студија, односно 5-годишњем формалном образовању  и подразумева следеће компетенције:

  • Теорија, принципи и етика конзервације
  • Менаџмент и планирање конзервације
  • Превентивна конзервација
  • Конзервација-рестаурација
  • Документација
  • Примењена наука у конзервацији
  • Валоризација и коришћење наслеђа
  • Комуникацијске вештине и приступи

Кроз досадашњу сарадњу са установама заштите, као и кроз анализу постојећих академских програма, стекли смо увид у недостатке и потребе образовања музејског кадра у Србији. Намера нам је да успоставимо чвршћу везу између компетенција и праксе конзервације. У оквиру развоја компетенција, стечено искуство и сазнања нас усмеравају на удруживање образовања и истраживачког рада, као и интердисциплинарно повезивање капацитета различитих актера и служби у домену заштите наслеђа. Потреба за целоживотним учењем у конзервацији је посебно значајна због динамичног карактера ове области, која се брзо и прогресивно мења захваљујући новим научним сазнањима и акумулираном професионалном искуству. То је још један од разлога због којих и наш начин рада подразумева интердисциплинарну сарадњу и повезивање различитих компетенција едукатора на реализацији програма обуке. У том смислу, у реализацији едукативних програма учествују сарадници различитих центара и служби према својим стручним компетенцијама.

Развој едукативних програма у ЦИК-у, па тако и делатност Центра за едукацију, дугује много искуству у сарадњи са Међународним центром за проучавање конзервације и рестаурације културних добара – ICCROM. Образовни приступ који је ICCROM развијао, посебно у последњих двадесет година, замишљен је као одговор на глобалне образовне потребе у области конзервације. Сарадници ЦИК-а укључени у развој и реализацију едукативних програма су овај приступ прилагодили локалним образовним потребама у конзервацији и покренули његову примену не само у професионалном, него и у академском образовању.

ПРОГРАМИ ЦЕНТРА ЗА ЕДУКАЦИЈУ

Сарадник:

Александра Николић, виши кустос
a.nikolic@cik.org.rs