АРТЕМИС

Објављено Постављено у Центар за документацију

Свеобухватна документација о конзервацији предмета и објеката културног наслеђа представља саставни део свих активности на заштити културног наслеђа и обавеза је свих конзерватора и рестауратора. Током 2010. године је покренут пројекат „Регистар конзервације културне баштине“ осмишљен као динамични система за документовање свих области и активности на пољу заштите наслеђа. Исте године су добијена средства од […]

ФОТО ЛАБОРАТОРИЈА

Објављено Постављено у Центар за документацију

Фото-лабораторија Института израђује адекватну документацију о конзерваторско-рестаураторским третманима извршеним у атељеима Института или на терену, о стању у музејима и другим институцијама, затим о примени ласерског 3D скенера за истраживање и документовање стања културног наслеђа и другим активностима Института. Фото-лабораторија је опремљена кроз курсеве „Конзерваторскадокументација“ и „Архитектонска конзервација – припремање пројеката“ пројекта „Подршке оснивања Централног […]

Програми сензибилизације јавности

Објављено Постављено у Центар за едукацију

Програме за јавност, намењене сензибилизацији различитих група корисника за вредности и очување културног наслеђа од 2009. године организује Центар за комуникацију, а од 2015. и Центар за едукацију.

RE-ORG International

Објављено Постављено у Центар за едукацију

Под капом овог програма се реализују регионални, подрегионални и национални едукативни пројекти, са циљем подизања капацитета музеја и ширење примене RE-ORG методологије.

Пролећни и Јесењи курс конзервације керамике

Објављено Постављено у Центар за едукацију

Сваке јесени и пролећа, ЦИК организује Курс конзервације керамике у трајању од 5 месеци и динамици одржавања једном недељно. Радионице су намењене дипломираним археолозима, историчарима уметности, етнолозима, дизајнерима, сликарима, вајарима и конзерваторима, као и студентима из поменутих области.

Едукативни програм из превентивне конзервације за музеје у Србији

Објављено Постављено у Центар за едукацију

Садржај програма тематски покрива целокупан процес превентивне конзервације збирки у музејима, од процене и анализе стања збирки и услова конзервације, па све до приоритизације и одлучивања о мерама, те планирања и реализације плана конзервације збирки.

ПРОГРАМИ ЦЕНТРА ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ – РЕСТАУРАЦИЈУ

Објављено Постављено у Центар за конзервацију - рестаурацију

Aтеље за конзервацију керамике и стакла, Aтеље за конзервацију метала, Aтеље за конзервацију камена, мозаика и зидне слике, Aтеље за конзервацију штафелајне слике, Aтеље за конзервацију органских материјала, Атеље за конзервацију текстила, Одељење за археолошке локалитете

ЦЕНТAР ЗА ПРЕВЕНТИВНУ КОНЗЕРВАЦИЈУ

Објављено Постављено у Центар за превентивну конзервацију

Центар сарађује са институцијама заштите културног наслеђа на примени стратегије очувања културног наслеђа полазећи од принципа превентивне конзервације, и побољшању услова у музејима и збиркама, пружајући услуге снимања, систематског праћења и анализе услова конзервације у објектима и институцијама заштите.

ЦЕНТАР ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ-РЕСТАУРАЦИЈУ

Објављено Постављено у Центар за конзервацију - рестаурацију

Центар за конзервацију-рестаурацију покрива потребе конзервације различитих материјала културних добара: керамике, стакла, метала, камена, мозаика, зидне слике, органских материјала, текстила, слика на платну, дрвету и папиру. Центар пружа стручну подршку музејима и другим установама културе које немају адекватне или комплетне ресурсе за конзервацију, а која се огледа у систематској конзервацији збирки на основу постојећих конзерваторских […]

ЦЕНТАР ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Објављено Постављено у Центар за документацију

Центар за документацију је укључен у рад свих јединица Централног института за конзервацију кроз активности три одељења: Централне документације, Централне фото-лабораторије и Централне фототеке.