1522383 – јавна набавка

Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције, санације и адаптације кровне конструкције, међуспратне конструкције тавана и балкона Шифра: 1522383 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког […]

1522094 – јавна набавка

Набавка услуга испоруке електричне енергије Шифра: 1498263 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет друге услуге Контакт Весна Живковић 011-36-26-161 Датум доношења одлуке о покретању поступка 09.06.2017, документи везани за оглас Тип […]

Одлука о обустави поступка јавне набавке услуга бр. ЈНМВ 2/Y/2017

На основу одредби члана 109. Закона о јавним набавкама, члана 36. Статута Централног института за конзервацију и записника о отварању понуда бр. 174/4 од 2.06.2017. године, доносим Одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга, број ЈНМВ 2/У/2017 Назив и адреса наручиоца: Централни институт за конзервацију – Београд, Теразије 26 Врста наручиоца: Установа културе За набавку […]

Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите објекта

Одлука о додели уговора Шифра: 1463693 Линк ка Порталу јавних набавки Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/1 Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета услуге Предмет истражне услуге и услуге обезбеђења (осим услуга обезбеђења превозом у оклопљеним аутомобилима) Контакт Датум доношења одлуке о покретању поступка […]

Процена вредности културног наслеђа

Вишегодишњи пројекат Процена вредности културног наслеђа је фокусиран на истраживање процене улоге вредности и механизама на којима почивају процеси одлучивања у конзервацији и управљању наслеђем, с акцентом на анализу концепта вредности у различитим професионалним и друштвеним контекстима у Републици Србији.

KURS KONZERVACIJE KERAMIKE – U toku je prijavljivanje za Jesenji kurs!

Централни институт за конзервацију у Београду организује Курс конзервације керамике, који се током године реализује као два курса: Пролећни и Јесењи, у трајању од по пет месеци, (једном седмично, четири сата).

АРТЕМИС

Свеобухватна документација о конзервацији предмета и објеката културног наслеђа представља саставни део свих активности на заштити културног наслеђа и обавеза је свих конзерватора и рестауратора. Током 2010. године је покренут пројекат „Регистар конзервације културне баштине“ осмишљен као динамични система за документовање свих области и активности на пољу заштите наслеђа. Исте године су добијена средства од […]

ФОТО ЛАБОРАТОРИЈА

Фото-лабораторија Института израђује адекватну документацију о конзерваторско-рестаураторским третманима извршеним у атељеима Института или на терену, о стању у музејима и другим институцијама, затим о примени ласерског 3D скенера за истраживање и документовање стања културног наслеђа и другим активностима Института. Фото-лабораторија је опремљена кроз курсеве „Конзерваторскадокументација“ и „Архитектонска конзервација – припремање пројеката“ пројекта „Подршке оснивања Централног […]

Програми сензибилизације јавности

Програме за јавност, намењене сензибилизацији различитих група корисника за вредности и очување културног наслеђа од 2009. године организује Центар за комуникацију, а од 2015. и Центар за едукацију.

RE-ORG International

Под капом овог програма се реализују регионални, подрегионални и национални едукативни пројекти, са циљем подизања капацитета музеја и ширење примене RE-ORG методологије.

Пролећни и Јесењи курс конзервације керамике

Сваке јесени и пролећа, ЦИК организује Курс конзервације керамике у трајању од 5 месеци и динамици одржавања једном недељно. Радионице су намењене дипломираним археолозима, историчарима уметности, етнолозима, дизајнерима, сликарима, вајарима и конзерваторима, као и студентима из поменутих области.