ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ

Делатност Центра за едукацију је усмерена на програме и активности развоја кадрова у области конзервације и сензибилизације друштвене заједнице за заштиту наслеђа.

ПРОГРАМИ ЦЕНТРА ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ – РЕСТАУРАЦИЈУ

Aтеље за конзервацију керамике и стакла, Aтеље за конзервацију метала, Aтеље за конзервацију камена, мозаика и зидне слике, Aтеље за конзервацију штафелајне слике, Aтеље за конзервацију органских материјала, Атеље за конзервацију текстила, Одељење за археолошке локалитете

ЦЕНТAР ЗА ПРЕВЕНТИВНУ КОНЗЕРВАЦИЈУ

Центар сарађује са институцијама заштите културног наслеђа на примени стратегије очувања културног наслеђа полазећи од принципа превентивне конзервације, и побољшању услова у музејима и збиркама, пружајући услуге снимања, систематског праћења и анализе услова конзервације у објектима и институцијама заштите.

ЦЕНТАР ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ-РЕСТАУРАЦИЈУ

Центар за конзервацију-рестаурацију покрива потребе конзервације различитих материјала културних добара: керамике, стакла, метала, камена, мозаика, зидне слике, органских материјала, текстила, слика на платну, дрвету и папиру. Центар пружа стручну подршку музејима и другим установама културе које немају адекватне или комплетне ресурсе за конзервацију, а која се огледа у систематској конзервацији збирки на основу постојећих конзерваторских […]

ЦЕНТАР ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Центар за документацију је укључен у рад свих јединица Централног института за конзервацију кроз активности три одељења: Централне документације, Централне фото-лабораторије и Централне фототеке.