Центар за конзервацију - рестаурацију

Пехар из Античке збирке Музеја Срема

Атеље за конзервацију керамике и стакла

КОНЗЕРВАЦИЈА ПРЕДМЕТА ОД СТАКЛА ИЗ АНТИЧКЕ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА СРЕМА

Захваљујући вишедеценијским систематским ископавањима на локалитету  Сирмијум, у Античкој збирци Музеја Срема у Сремској Митровици налази се велики број предмета и фрагмената од стакла из римског периода.

Пројекат конзервације предмета од стакла је  изведен  је у две фазе и конзервирана су 22 предмета са сталне музејске поставке.  Ови предмети су  издвојени као приоритетни за конзервацију на основу нивоа оштећења и губитка физичке и структуралне стабилности, као и због свог значаја и репрезентативности у археолошком и културном контексту.

Приликом претходне конзервације, као лепак за спајање фрагмената стакла коришћена је епокси смола. Епокси смола је услед процеса старења пожутела, постала крта и променила своје адхезивне карактеристике, тако да су многи предмети изгубили физичку стабилност због слабљења јачине спојева фрагмената. Пошто је реконзервацију предмета третираних епокси смолом потребно радити сваких двадесет до тридесет година због старења лепка, од великог је значаја примена принципа минималне интервенције, принципа који је поштован и сада и приликом претходне интервенције.

Конзерваторски третман пехара обухватао је уклањање материјала коришћеног у претходном конзерваторском третману, механичко и хемијско чишћење, спајање пехара и лепљење фрагмената стакла и рестаурацију делова који недостају.

 

Пре конзерваторског третмана

 

Спајање пехара и лепљење фрагмената стакла епокси смолом

 

Рестаурација делова који недостају епокси смолoм, у складу са принципом минималне интервенције. Рестаурацијом је обезбеђена физичка стабилност и читљивост предмета.

 

После конзерваторског третмана