Центар за конзервацију - рестаурацију

ПРОГРАМИ ЦЕНТРА ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ – РЕСТАУРАЦИЈУ

Aтеље за конзервацију керамике и стакла

Пројекти/Програми

 • Конзервација керамике из збирке Сеферовић, Музеја афричке уметности у Београду, 2015-2016
 • Конзервација керамике из Археолошке збирке Музеја рударства и металургије Бор, 2012-2016
 • Конзервација керамике из Музеја примењене уметности, 2016.
 • Конзервација керамике са археолошког локалитета Кале-Кршевица, Народни музеј у Београду, Археолошки институт у Београду, 2009-2016
 • Конзервација керамике са археолошких локалитета Плочник и Беловоде, Народни музеј у Београду, 2009-2015
 • Конзервација винчанских фигурина, Завичајни музеј Прибој, 2015.
 • Конзервација предмета од стакла из Античке збирке Музеја Срема, Сремска Митровица, 2011-2014
 • Конзервација предмета од керамике и стакла из Археолошке и Етнолошке збирке Завичајног музеја Књажевац, 2011-2014
 • Конзервација предмета од керамике из збирке Дома Јеврема Грујића, 2014.
 • Курс конзервације керамике / Пријава за Курс конзервације керамике
 • Летња школа конзервације керамике и метала, Архео-етно парк Равна, Завичајни музеј Књажевац, 2011 – 2014

 Сарадници

 • Маја Живковић, конзерватор, zivkovic@cik.org.rs
 • Звездана Поповић, конзерватор, popovic@cik.org.rs
 • Јована Пивић, конзерватор

 Aтеље за конзервацију метала

Пројекти/Програми

 • Конзервација предмета са сталне поставке Завичајног музеја Јагодина, 2015 –
 • Конзервација предмета из Градског музеја Сомбор, 2015 –
 • Конзервација предмета из Музеја афричке уметности, 2015
 • Конзервација предмета из средњовековне збирке Музеја града Београда, 2014-2015
 • Конзервација и рестаурација оружја из Збирке барона Федора Николића из Народног музеја Зрењанин, 2014 – 2015
 • Конзервација и рестаурација археолошких предмета из античке збирке и оружја из историјске збирке Народног музеја Шабац, 2013 –
 • Конзервација скулптура из Легата Риста Стијовића, 2013 – 2014
 • Летња школа конзервације керамике и метала, Равна, 2013 – 2014
 • Конзервација предмета из Збирке оружја и ратне опреме из Народног музеја Крушевац, 2012 – 2014,
 • Конзервација сребрног појаса типа Мраморац, 2012 -2014
 • Конзервација археолошких предмета из Народног музеја, 2012
 • Ревитализација Дома Јеврема Грујића, 2011 –
 • Реконзервација сребрних предмета из збирке Жидоварско благо – 2010/2011
 • Конзервација скулптуре Дечак са крчагом са Чукур чесме у Београду, 2010

 Сарадници

 Aтеље за конзервацију камена, мозаика и зидне слике

Пројекти/Програми

 • Конзерваторско-рестаураторски радови на два мурала Терминала 1, АД Аеродром „Никола Тесла“ аутора Милоша Букинца и Зука Џумхура, 2015
 • Конзервација скулптура малог формата из Легата Олге Јеврић, САНУ, 2015
 • Конзервација и презентација надгробних споменика средњевековне некрополе Црквине, локалитет Побрежје, Прибој, 2013-2015
 • Интервентни конзерваторско-рестаураторски радови на живопису цркве Св. Саве из манастира Жича – прва фаза, 2015
 • Конзервација фрагмената мозаика подигнутих из ранохришћанске базилике са локалитета Небеске столице, 2013
 • Конзервација и рестаурација камена из Mузеја у Пријепољу, 2014-
 • Конзервација и рестаурација камена из Народног музеја у Пожаревцу, 2012-
 • Конзервација ранохришћанских епиграфских споменика из Избичња и Дренове, 2012-2013
 • Регионални пројекат SEE Mosaics, 2011-
 • Конзервација три фрагмента мозаика са сценама лова из Народног музеја „Зајечар“ у Зајечару, 2010
 • Конзервација мозаика са локалитета Губеревац из касноантичке збирке Народног музеја у Београду, 2005-2012

Учешће у пројектима других институција:

 • Конзервација мозаика са археолошког локалитета Задружни дом, Скелани, међународни споразум о сарадњи између ЈУ Археолошки музеј „Римски муниципијум“ Скелани и централног института за конезравцију, 2015-
 • Конзервација ранохришћанског мозаика из збирке Музеја у Будви, међународни пројекат сарадње између Центра за конзервацију и археологију Црне Горе, Централног института за конзервацију у Београду и Музеја и галерија Будве, 2015-
 • Конзервација античког мозаика из збирке Музеја у Будви, међународни пројекат сарадње између Центра за конзервацију и археологију Црне Горе, Централног института за конзервацију у Београду и Музеја и галерија Будве, у сарадњи са Републичким заводом за заштиту споменика културе Србије, 2014.
 • Конзервација и рестаурација мозаика из виле са конхама и атријумом, локалитет Медијана, Републички завод за заштиту споменика културе Београд, у оквиру пројекта „Константинова вила на Медијани – пројекат презентације 2010-2013“, 2011
 • Пројекат in situ конзервације мозаика куће Фурниja (Maison de Fourni), Делос, Грчка, Атеље за конзервацију Регионалног музеја античког Арла (Atelier de Conservation et de Restauration, Musée départemental de l’Arles antique) у оквиру пројекта студије и конзервације куће Фурнија на Делосу који води Француска школа у Атини, 2010

Сарадници

 • Маја Франковић, виши конзерватор, frankovic@cik.org.rs
 • Милена Јовановић, конзерватор, jovanovic@cik.org.rs
 • Владимир Пајић, конзерватор
 • Дуња Давидовић Гњатовић, виши конзерватор-техничар, davidovic@cik.org.rs
 • Душан Максимовић, конзерватор-техничар, maksimovic@cik.org.rs

Aтеље за конзервацију штафелајне слике

Пројекти/Програми

 • Конзервација икона из олтара Грко-католичке цркве у Руском Крстуру, 2014
 • Конзервација слика из Легата Јеврема Грујића, 2013-
 • Конзервација слика и цртежа Лазара Возаревића, Галерија Лазар Возаревић у Сремској Митровици, 2012-
 • Конзервација слика и пастела из легата Миленка Шербана, Кућа легата у Београд,у 2012- 2015
 • Конзервација сликa из Легата Лубарда, Кућа легата у Београду, 2011-2013
 • Конзервација слика Градског музеја у Сомбору, 2011-

Сарадници

Aтеље за конзервацију органских материјала

Пројекти/Програми

 • Третмани дезинсекције аноксијом стилског намештаја Завичајног музеја Књажевац и 260 предмета од текстила из Народног музеја Ваљево, 2014-2015
 • Конзервација макете Видовданског храма из Народног музеја у Крушевцу, 2014-
 • Ревитализација Дома Јеврема Грујића, 2013-2014
 • Конзервација намештаја и сликарског материјала из Атељеа Петра Лубарде 2013-2014
 • Конзервација скулптура и рељефа од дрвета Риста Стијовића, Кућа легата, 2012-2013
 • Стандардизација процедуре за праћење и санацију културних добара изложених дејству микроорганизама,  2011-2013

Нарочито је значајна сарадња на конзервацији композитних предмета (Атеље за конзервацију метала, текстила) и конзервацији и рестаурацији носећих и украсних рамова слика чији се конзерваторско-рестаураторски третман спроводи у Атељеу за конзервацију слика, као и опремање специфичних предмета за излагање и/или чување.

Поред ових активности Атеље се бави и анализом проблема и припремом препорука за третман инфестације предмета од органских материјала микроорганизмима и инсектима у музејским збиркама, галеријама и другим иституцијама заштите.

Од 2012. године у оквиру Атељеа за конзервацију органских материјала установљен је систем за третман дезинсекције методом аноксије. Овим системом је могуће третирати предмете мањих димензија (до 1m3, односно највеће димензије до 1,5m).

 Сарадници

 • Татјана Недељковић, конзерватор, tatjana.nedeljkovic@cik.org.rs
 • Жењко Симићевић, конзерватор-техничар

Атеље за конзервацију текстила

Пројекти/Програми

 • Конзервација текстилних предмета из Етнолошке збирке Народног музеја у Шапцу, 2015-
 • Конзервација текстилних предмета из Музеја афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара, 2015-
 • Конзервација предмета Етнолошке збирке Народног музеја у Ваљеву – прелиминарно снимање стања, паковање комплетне збирке, примена аноксије и механичко чишћење, конзервација оштећених текстилних предмета, 2013-2015
 • Конзервација венчане хаљине Јелене Грујић из збирке Дома Јеврема Грујића
 • Конзервација застава из периода Првог српског устанка, Балканских ратова и Првог светског рата Војног музеја у Београду
 • Пројекти конзервације вредних одевних предмета из збирки Историјског музеја Србије – конзервација фистана кнегиње Јулије Обреновић и конзервација гуња кнеза Михаила Обреновића
 • Конзервација фелона из збирке Музеја СПЦ у Загребу
 • Конзервација иконе из Легата Петра Лубарде

Сарадници

 • Данијелка Радовановић, музејски саветник, danijelka.radovanovic@cik.org.rs
 • Ивана Стевановић, конзерватор, ivana.stevanovic@cik.org.rs
 • Јелена Милорадић, конзерватор
 • Слађана Новковић, конзерватор-техничар

Одељење за археолошке локалитете

Пројекти/Програми

 • Регионални пројекат SEE Mosaics, 2011-
 • Конзервација на археолошким локалитетима, 2009-
 • Конзервација археолошких предмета од лепа и слабо печене глине, 2010-
 • Истраживање о примени етил силиката у конзервацији порозних грађевинских материјала, 2014-2015

Сарадници