Центар за едукацију

Програми сензибилизације јавности

Програме за јавност, намењене сензибилизацији различитих група корисника за вредности и очување културног наслеђа од 2009. године организује Центар за комуникацију, а од 2015. и Центар за едукацију.  До сада је реализован већи број радионица за децу школског узраста, а у плану су програми који укључују и треће доба као активне учеснике процеса очувања и кориснике културног наслеђа.