Центар за едукацију

Пролећни и Јесењи курс конзервације керамике

Сваке јесени и пролећа, ЦИК организује Курс конзервације керамике у трајању од 5 месеци и динамици одржавања једном недељно. Радионице су  намењене  дипломираним археолозима, историчарима уметности, етнолозима, дизајнерима, сликарима, вајарима и конзерваторима, као и студентима из поменутих области.

Теоријска предавања су из области заштите културних добара, керамике у археолошком и историјском контексту, типологије археолошке керамике, основe технологије керамике, основe превентивне конзервације и увода у конзервацију мозаика. Практична обука се одвија уз теоријска објашњења примене конзерваторских метода, техника и материјала, који се користе у конзерваторском третману керамике.

На овај начин првенствено допуњујемо формално образовање заинтересованих студената и дипломираних стручњака из матичних области везаних за културно наслеђе и отварамо могућност уласка у струку конзервације.

Програм реализују сарадници Центра за конзервацију-рестаурацију са компетенцијама из конзервације-рестаурације керамике, уз учешће предавача из других домена конзервације у теоријском делу програма.

КУРС КОНЗЕРВАЦИЈЕ КЕРАМИКЕ

Централни институт за конзервацију у Београду организује Курс конзервације керамике, који се током године реализује као два курса: Пролећни и Јесењи, у трајању од по пет месеци, (једном седмично, четири сата). Обука је намењена свима који су заинтересовани да стекну теоријска и практична знања из области конзервације археолошких и етнолошких предмета од керамике. Једну групу чини до седам полазника, што омогућава да се свакоме од њих посвети пуна пажња. Обуку чини фонд од 80 часова.

Програм Курс конзервације керамике  обухвата:

I Теоријска предавања из области заштите културних добара, керамике у археолошком и историјском контексту, основе технологије керамике, основе превентивне конзервације, етичког поступања – према Етичком кодексу  ICOM (међународног савета музеја).

II Практичну обуку, демонстрацију и објашњења примене конзерваторских метода, техника и материјала, који се користе у конзерваторском третману керамике:

 • Основни принципи конзервације културних добара
 • Документација – фотодокументација, конзерваторски картони, дневник рада, цртежи…
 • Врсте керамике и њихове карактеристике
 • Чишћење керамике – механичко, хемијско и комбиновано чишћење
 • Консолидација – разлози и начини примене консолидације, избор и припрема консолиданта
 • Спајање фрагмената – правила и начини спајања фрагмената
 • Лепљење – врсте лепкова, лепљење фрагмената, начини разлепљивања
 • Заштита оригиналних површина у току рестаурације
 • Калупи за рестаурацију – материјали за израду калупа и начини њихове израде
 • Гипсирање и обрада гипса
 • Ретуш – правила ретуширања рестаурираних делова, врсте боја, технике ретуша
 • Старе конзервације-рестаурације – проблеми, идентификација материјала употребљених за конзервацију, начини уклањања старих конзервација-рестаурација
 • Паковање и транспорт предмета од керамике – принципи и препоруке за паковање предмета; упознавање са основним принципима и смерницама за паковање и транспорт предмета у различитим ситуацијама

Цена партиципације за материјал износи 1.700 динара месечно за студенте и незапослене, односно 2.500 динара месечно за запослене полазнике.

kurs_konzervacije

Контакт:

Централни институт за конзервацију, Теразије 26, 11000 Београд
Тел:011/36.23.042; 36.23.353; 36.23.346/локал 16; (Звездана Поповић) 064/83.89.895

e-mail: zvezdana.popovic@cik.org.rs, maja.zivkovic@cik.org.rs, info@cik.org.rs

web: www.cik.org.rs
Facebook: Centralni institut za konzervaciju u Beogradu

Пријаву за Курс конзервације керамике можете преузети овде. (PDF, 171 kB)