Центар за едукацију

RE-ORG International

Међународни програм REORG International  окупља установе и професионалце који доприносе даљем развоју и примени методологије за реорганизацију музејских депоа RE-ORG, намењене првенствено угроженим музејским збиркама у мањим музејима земаља у развоју. Под капом овог програма се реализују регионални, подрегионални и национални едукативни пројекти, са циљем подизања капацитета музеја и ширење примене RE-ORG методологије.

У периоду 2014-2015. смо реализовали регионални програм RE-ORG SEE, намењен обуци и ширењу методологије у земљама Западног Балкана, а на међународном нивоу имамо  дугорочну консултативну улогу и партнерски сарађујемо на развоју дидактичког концепта за ову методологију.

У реализацији овог програма учествују обучени едукатори за RE-ORG методологију,  са компетенцијама за различите теме  превентивне конзервације и менаџмента збирки.