Центар за превентивну конзервацију

RE-ORG SEE

Трајање пројекта: 2014-2015.

Носилац пројекта: Централни институт за конзервацију

Партнери: ICCROM (Центар за проучавање конзервације и рестаурације културних добара), ICOM SEE (Алијанса за Југоисточну Европу Међународног савета музеја)

Координатори: Александра Николић, Весна Живковић, Вељко Џикић, Наталија Ћосић

 

Регионални едукативни пројекат RE-ORG SEE је осмишљен и реализован у партнерству са ICCROM-ом (Међународни центар за проучавање конзервације и рестаурације културних добара) и RA ICOM SEE (Регионалном алијансом Међународног савета музеја за Југоисточну Европу). У пројекту је учествовало 15 музејских професионалаца из 13 музеја и 6 земаља Западног Балкана (Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и Словенија) и Италије, од чега 4 учесника из три музеја у Србији (Железнички музеј у Београду, Музеј Војводине и Завичајни музеј Књажевац).

Пројекту је претходила обука едукатора за примену РЕ-ОРГ методологије, коју је ЦИК реализовао у сарадњи са ICCROM-ом у јуну 2014. године. У обуци је учествовало 7 међународних стручњака у области превентивне конзервације и реорганизације депоа, укључујући и четири едукатора из ЦИК-а (Александра Николић, Весна Живковић, Велјко Џикић, Наталија Ћосић), а обуку је водио Гаел де Гишен (Gael de Guichen), саветник генералног директора ICCROMа, међународни експерт за превентивну конзервацију и иницијатор развоја RE-ORG методологије за реорганизацију музејских депоа.

Прва фаза пројекта је имала форму едукативне радионице и одржана је од 15. до 25. октобра 2014. Радионицу је  водио Гаел де Гишен, уз подршку поменутог тима обучених едукатора ЦИК-а.

У оквиру радионице, као студија случаја је послужио депо Техничке збирке Железничког музеја у Београду, који је у року од 6 дана практичне обуке потпуно реорганизован применом RE-ORG методологије. Током радионице је такође припремлјен план за другу фазу пројекта, за коју је, као комуникацијска база, успостављена едукативна онлајн платформа RE-ORG Интернатионал, развијена у сарадњи између Централног института за конзервацију, ICCROM-а и CCI-ја (Канадски конзервацијски институт).

У другој фази су започети локални пројекти реорганизације депоа-студија случаја учесника програма, под даљинским менторством четири RE-ORG едукатора из ЦИК-а.  Фаза менторства на даљину је трајала до краја 2015. године и у овом периоду су завршена три локална пројекта реорганизације (укључујући Завичајни музеј у Књажевцу), методологија реорганизације депоа је примењена делимицно у јос шест музејских депоа (међу којима је и Музеј Војводине) у којима је пројекат настављен током 2016. или се чека на обезбеђивање финансијских средстава за комплетну реализацију.

Реализацију прве фазе пројекта су финансијски подржали Министарство културе и информисања Републике Србије, Фондација Аненберг и ICOM.

Линковати:

ICCROM

RE-ORG методологије

Канадски конзервацијски институт