Centar za preventivnu konzervaciju

RE-ORG SEE

Trajanje projekta: 2014-2015.

Nosilac projekta: Centralni institut za konzervaciju

Partneri: ICCROM (Centar za proučavanje konzervacije i restauracije kulturnih dobara), ICOM SEE (Alijansa za Jugoistočnu Evropu Međunarodnog saveta muzeja)

Koordinatori: Aleksandra Nikolić, Vesna Živković, Veljko Džikić, Natalija Ćosić

 

Regionalni edukativni projekat RE-ORG SEE je osmišljen i realizovan u partnerstvu sa ICCROM-om (Međunarodni centar za proučavanje konzervacije i restauracije kulturnih dobara) i RA ICOM SEE (Regionalnom alijansom Međunarodnog saveta muzeja za Jugoistočnu Evropu). U projektu je učestvovalo 15 muzejskih profesionalaca iz 13 muzeja i 6 zemalja Zapadnog Balkana (Makedonija, Srbija, Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina i Slovenija) i Italije, od čega 4 učesnika iz tri muzeja u Srbiji (Železnički muzej u Beogradu, Muzej Vojvodine i Zavičajni muzej Knjaževac).

Projektu je prethodila obuka edukatora za primenu RE-ORG metodologije, koju je CIK realizovao u saradnji sa ICCROM-om u junu 2014. godine. U obuci je učestvovalo 7 međunarodnih stručnjaka u oblasti preventivne konzervacije i reorganizacije depoa, uključujući i četiri edukatora iz CIK-a (Aleksandra Nikolić, Vesna Živković, Veljko Džikić, Natalija Ćosić), a obuku je vodio Gael de Gišen (Gael de Guichen), savetnik generalnog direktora ICCROMa, međunarodni ekspert za preventivnu konzervaciju i inicijator razvoja RE-ORG metodologije za reorganizaciju muzejskih depoa.

Prva faza projekta je imala formu edukativne radionice i održana je od 15. do 25. oktobra 2014. Radionicu je  vodio Gael de Gišen, uz podršku pomenutog tima obučenih edukatora CIK-a.

U okviru radionice, kao studija slučaja je poslužio depo Tehničke zbirke Železničkog muzeja u Beogradu, koji je u roku od 6 dana praktične obuke potpuno reorganizovan primenom RE-ORG metodologije. Tokom radionice je takođe pripremljen plan za drugu fazu projekta, za koju je, kao komunikacijska baza, uspostavljena edukativna onlajn platforma RE-ORG International, razvijena u saradnji između Centralnog instituta za konzervaciju, ICCROM-a i CCI-ja (Kanadski konzervacijski institut).

U drugoj fazi su započeti lokalni projekti reorganizacije depoa-studija slučaja učesnika programa, pod daljinskim mentorstvom četiri RE-ORG edukatora iz CIK-a.  Faza mentorstva na daljinu je trajala do kraja 2015. godine i u ovom periodu su završena tri lokalna projekta reorganizacije (uključujući Zavičajni muzej u Knjaževcu), metodologija reorganizacije depoa je primenjena delimicno u jos šest muzejskih depoa (među kojima je i Muzej Vojvodine) u kojima je projekat nastavljen tokom 2016. ili se čeka na obezbeđivanje finansijskih sredstava za kompletnu realizaciju.

Realizaciju prve faze projekta su finansijski podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Fondacija Anenberg i ICOM.

Linkovati:

ICCROM

RE-ORG metodologije

Kanadski konzervacijski institut