Центар за конзервацију - рестаурацију

Рестаурација цртежа и слика Лазара Возаревића

Рестаурација цртежа и слика Лазара Возаревића (1925-1968.) започела  је 2012. године и до сада је комплетан третман прошло 20 цртежа и 26 слика. Носилац пројекта је Галерија „Лазар Возаревић” из Сремске Митровице, а партнер током реализације досадашњe три фазе пројекта је Централни институт за конзервацију у Београду. У току је четврта фаза конзервације и рестаурације слика Лазара Возаревића, које припадају периоду пост-енформела. Реализацију пројекта „Анализа и конзервација савремених композитних слика Лазара Возаревића“ подржао је Покраjински секретаријат за културу и јавно информисање током реализације свих фаза пројекта. У финансирању четврте фазе (2015.) учествововало је и Министарство културе и информисања Републике Србије и на тај начин подржало овај пројекат од великог националног значаја.

Пројекат обухвата неколико сегмената: анализу сликарске технологије Лазара Возаревића, испитивање материјала који ће се употребити у конзервацији и рестаурацији слика, предавања  на тему конзервације и рестаурације поменутих слика, презентације урађених слика у оквиру путујућих изложби по Републици Србији, као и снимање кратких документарних филмова на тему конзервације и рестаурације дела Лазара Возаревића.

restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-01
Чишћење бојеног слоја 2
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-02
Чишћење бојеног слоја 3
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-03
Чишћење бојеног слоја 3
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-04
Чишћење бојеног слоја
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-05
Детаљ из атељеа-слика Лазара Возаревица у позадини
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-06
Фиксирање нестабилних делова бојеног слоја
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-07
Фиксирање ново изливених делова
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-08
Фиксирање ново изливених делова
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-09
Фиксирање ново изливених делова
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-10
Фотографија затеченог стања под УВ светлом
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-11
Исправљање деформација платненог носиоца
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-12
Консолидација бојеног слоја
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-13
Консолидација бојеног слоја
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-14
Наношење лепка на ново изливене делове и њихово фиксирање
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-15
Ново изливене и ретуширане апликације
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-16
Оштећени делови бојеног слоја
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-17
Постављање нове основе
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-18
Припрема силикона за узимање калупа
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-19
Ретуширање ново изливених делова
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-20
Ретуширање ново изливених делова
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-21
Снимање структуре платна помоћу дигиталног микроскопа
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-22
Уклањање трагова корозије помоћу микромотора
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-23
Уклањање трагова корозије помоћу микромотора
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-24
Уливање тониране епокси смоле у силиконски калуп
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-25
Узимање калупа помоћу силиконске масе