Centar za konzervaciju - restauraciju

Restauracija crteža i slika Lazara Vozarevića

Restauracija crteža i slika Lazara Vozarevića (1925-1968.) započela  je 2012. godine i do sada je kompletan tretman prošlo 20 crteža i 26 slika. Nosilac projekta je Galerija „Lazar Vozarević” iz Sremske Mitrovice, a partner tokom realizacije dosadašnje tri faze projekta je Centralni institut za konzervaciju u Beogradu. U toku je četvrta faza konzervacije i restauracije slika Lazara Vozarevića, koje pripadaju periodu post-enformela. Realizaciju projekta „Analiza i konzervacija savremenih kompozitnih slika Lazara Vozarevića“ podržao je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom realizacije svih faza projekta. U finansiranju četvrte faze (2015.) učestvovovalo je i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i na taj način podržalo ovaj projekat od velikog nacionalnog značaja.

Projekat obuhvata nekoliko segmenata: analizu slikarske tehnologije Lazara Vozarevića, ispitivanje materijala koji će se upotrebiti u konzervaciji i restauraciji slika, predavanja  na temu konzervacije i restauracije pomenutih slika, prezentacije urađenih slika u okviru putujućih izložbi po Republici Srbiji, kao i snimanje kratkih dokumentarnih filmova na temu konzervacije i restauracije dela Lazara Vozarevića.

restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-01
Čišćenje bojenog sloja 2
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-02
Čišćenje bojenog sloja 3
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-03
Čišćenje bojenog sloja 3
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-04
Čišćenje bojenog sloja
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-05
Detalj iz ateljea-slika Lazara Vozarevica u pozadini
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-06
Fiksiranje nestabilnih delova bojenog sloja
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-07
Fiksiranje novo izlivenih delova
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-08
Fiksiranje novo izlivenih delova
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-09
Fiksiranje novo izlivenih delova
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-10
Fotografija zatečenog stanja pod UV svetlom
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-11
Ispravljanje deformacija platnenog nosioca
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-12
Konsolidacija bojenog sloja
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-13
Konsolidacija bojenog sloja
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-14
Nanošenje lepka na novo izlivene delove i njihovo fiksiranje
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-15
Novo izlivene i retuširane aplikacije
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-16
Oštećeni delovi bojenog sloja
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-17
Postavljanje nove osnove
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-18
Priprema silikona za uzimanje kalupa
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-19
Retuširanje novo izlivenih delova
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-20
Retuširanje novo izlivenih delova
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-21
Snimanje strukture platna pomoću digitalnog mikroskopa
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-22
Uklanjanje tragova korozije pomoću mikromotora
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-23
Uklanjanje tragova korozije pomoću mikromotora
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-24
Ulivanje tonirane epoksi smole u silikonski kalup
restauracija_slika_Lazar_Vozarevic-25
Uzimanje kalupa pomoću silikonske mase