Vesti

SEE Mosaics IV stručni skup „Prezentacija demontiranih mozaika na pokretnim potporama“ 3-6. 10. 2017, Pula

 

 

SEE Mosaics stručni skup pod nazivom „Prezentacija demontiranih mozaika na pokretnim potporama“, održaće se od 3. do 6. oktobra 2017. godine u Županijskoj komori Pula.
Glavna tema odnosi se na demontirane mozaike na pokretnim podlogama. U sklopu ove teme obradiće se problematika konzervatorsko-restauratorskih tehnika, prošla i sadašnja rešenja za demontirane mozaike kao i izazovi prezentacije demontiranih mozaika na pokretnim podlogama. Savetovanje obuhvata predavanja, izložbu postera, posete arheološkim lokalitetima u Puli i Eufrazijevoj bazilici u Poreču. Stručnjaci će tokom savetovanja raspraviti specifične probleme u očuvanju mozaika što će im približiti nova saznanja o modernom pristupu zaštiti mozaika.
Savetovanje se organizuje u okviru druge faze SEE Mosaics projekta „Razvijanje mreže stručnjaka za konzervaciju mozaika i promocija mozaičkog nasleđa Jugoistočne Evrope“ i predstavlja nastavak širenja mreže stručnjaka iz oblasti kontervacije i restauracije mozaika, inicirane kako bi se ojačala međunarodna saradnja u edukaciji konzervatora-restauratora, kao i zaštiti i prezentaciji mozaika u Jugoistočnoj Evropi.
Organizator ovogodišnjeg skupa je Hrvatski restauratorski zavod u saradnji s Arheološkim muzejom Istre, Županijskom komorom Pula i Centralnim institutom za konzervaciju, te uz podršku Centralnoevropske inicijative.
Za više informacija posetite internet stranicu SEE Mosaics projekta.