Центар за конзервацију - рестаурацију

Скифос из Грчко-хеленистичке зборке Народног музеја

Атеље за конзервацију керамике и стакла

Конзервација керамике из збирки Народног музеја у Београду

Скифос од керамике припада збирци Грчко-хеленистичког периода Народног музеја у Београду.

Скифос је  античка грчка посуда за воду и вино.

Фрагменти овог предмета нађени су на археолошком локалитету Кале Кршевица, код Бујановца.  Античко грчко насеље налазило се близу важног трговачког пута који је Моравско-вардарском долином повезивао Централну Европу и Грчку. Изграђено је према грчком моделу, са акропољем на врху брда, насељем на обронцима и подграђем у подножју. Керамика представља најбројнији  налаз археолошког материјала.  Иако су у насељу постојале бројне занатске радионице, укључујући и грнчарске,  где су се производиле локалне керамичке посуде, скифос припада керамици импортованој из Грчке и потиче из IV – III века пре наше ере.

Од 2001.године, археолошка истраживања Кале-Кршевице организује и води Археолошки  институт у Београду, у сарадњи са Народним музејом у Београду, Филозофским факултетом Универзитета у Београду и Народним музејом у Врању.

Током 2015. године, конзерватори Централног института за конзервацију су конзервирали пет предмета од керамике са локалитета Кале Кршевица.

Конзерваторски третман скифоса  је обухватао следеће фазе:  чишћење фрагмената, лепљење фрагмента, рестаурацију гипсом делова који недостају, ретуш рестаурираних делова.

Конзерватори:  Звездана Поповић  и  Јована Пивић

1. фаза третмана: Чишћење фрагмената (84 фрагмента)

Механичко чишћење је урађено четкицама и скалпелом. Хемијско чишћење је изведено алкохолом, док су тврдокорне наслаге на преломима фрагмената очишћене парочистачем.

2. фаза третмана: Лепљење фрагмената

Пробно спајање посуде изведено је лепљивом папирном траком, да би се одредио редослед лепљења фрагмената посуде.

Површине прелома фрагмената су пре лепљења консолидоване (5% раствор Паралоида Б72 у ацетону). Лепљење фрагмената керамике је урађено акрилним лепком (45% раствор Паралоида Б72 у ацетону).

3. фаза третмана: Рестаурација гипсом делова који недостају

Делови који недостају урађени су помоћу калупа од плочица пчелињег воска на које је наношен моделарски гипс, ојачан акрилном емулзијом (5% Примал WС24) у дејонизованој води.

Обрада рестаурираних делова од гипса вршена је скалпелом, шпахтлицама и шмирглама различите гранулације.

4. фаза третмана: Ретуш рестаурираних делова

Ретуш делова од гипса урађен је акрилним бојама.

Скифос након завршене конзервације:

skifos-nm-fimal