Опрема Центра за мултидисциплинарна истраживања

Објављено Постављено у Центар за мултидисциплинарна истраживања

Централни институт за конзервацију располаже опремом која се користи у конзервацији- рестаурацији предмета, као и за њихово истраживање и испитивање:

InGaAs камера, која има могућност да снима у инфрацрвеном делу спекта од 900 nm до 1700nm
Тhunder ласер, саNd:YAGкристал
3Д ласерски скенер
ЦИК-а стоји на располагању свим инситуцијама заштите којима су потребне услуге у коришћењу наведене опреме.

Лабораторија за мултидисциплинарна истраживања

Објављено Постављено у Центар за мултидисциплинарна истраживања

Лабораторија се бави следећим активностима: дијагностиковање узрока и праћење деградационих процеса на предметима; испитивања поступака и материјала који се користе за одлагање, чување, излагање, одржавање и транспорт културних добара; анализе хемијске, механичке и биолошке структуре материјала; датовање предмета; процена претрпљених алтерационих процеса и процена њиховог значаја дијагностиковање претходних измена или рестаурација; испитивање поступака и материјала […]

Центар за мултидисциплинарна истраживања – опште информације

Објављено Постављено у Центар за мултидисциплинарна истраживања

Мисија Центра је да у област конзервације уведе научно-истраживачки рад као полазну основу за одлучивање у избору најоптималнијих метода и техника у оквиру интегративног концепта заштите баштине.

Конзервација текстилних предмета Народног музеја Ваљево

Објављено Постављено у Центар за конзервацију - рестаурацију

Приликом прегледа етнографске збирке текстилних предмета у Народном музеју Ваљево установљен је висок ниво инфестације мољцима (предмети на изложби, као и предмети у депоима) и одлучено да се дезинсекција изврши методом аноксије. Пројекат је обухватио велики број текстилних предмета израђених од различитих материјала (вуна, свила, памук, конопља), од марама и капа преко гуњева и зубуна до ћилима.

Управљање условима средине у области заштите културног наслеђа

Објављено Постављено у Центар за превентивну конзервацију

Кроз овај програм Центар за превентивну конзервацију доприноси развоју свеобухватног приступа у управљању условима средине за установе заштите у Србији, узимајући у обзир и покретно и непокретно културно наслеђе (од 2015. године започето је са систематским праћењем климатских услова на археолошким локалитетима).

Процена вредности културног наслеђа

Објављено Постављено у Центар за превентивну конзервацију

Вишегодишњи пројекат Процена вредности културног наслеђа је фокусиран на истраживање процене улоге вредности и механизама на којима почивају процеси одлучивања у конзервацији и управљању наслеђем, с акцентом на анализу концепта вредности у различитим професионалним и друштвеним контекстима у Републици Србији.

Конзервација архивске грађе Дуборвачког архива и Хиландарске збирке

Објављено Постављено у Центар за превентивну конзервацију

Први заједнички подухват, на основу Протокола о сарадњи између Централног института за конзервацију из Београда и Српске академије наука и уметности (Бр. 1/171 од 18.10.2013. год.), остварен је са Архивом САНУ, и то на конзервацији збирке микрофилмова. У новембру 2013. године, урађено је снимање стања свих микрофилмова који се чувају у САНУ, на основу којег су сачињене Препоруке за одлагање и чување микрофилмова из Архива САНУ.

Конзервација и рестаурација мурала из Терминала 1, АД Аеродрома „Никола Тесла“

Објављено Постављено у Центар за конзервацију - рестаурацију

Централни институт за конзервацију из Београда изводи конзерваторско-рестаураторске радове на муралима у Терминалу 1, Аеродрома „Никола Тесла“, аутора Зука Џумхура и Милоша Букинца, сликаних средином двадесетог века.

Пехар из Античке збирке Музеја Срема

Објављено Постављено у Центар за конзервацију - рестаурацију

Пројекат конзервације предмета од стакла је изведен је у две фазе и конзервирана су 22 предмета са сталне музејске поставке. Ови предмети су издвојени као приоритетни за конзервацију на основу нивоа оштећења и губитка физичке и структуралне стабилности, као и због свог значаја и репрезентативности у археолошком и културном контексту.

Скифос из Грчко-хеленистичке зборке Народног музеја

Објављено Постављено у Центар за конзервацију - рестаурацију

Конзерваторски третман скифоса је обухватао следеће фазе: чишћење фрагмената, лепљење фрагмента, рестаурацију гипсом делова који недостају, ретуш рестаурираних делова.

Конзерватори: Звездана Поповић и Јована Пивић

KURS KONZERVACIJE KERAMIKE – U toku je prijavljivanje za Jesenji kurs!

Објављено Постављено у Вести

Централни институт за конзервацију у Београду организује Курс конзервације керамике, који се током године реализује као два курса: Пролећни и Јесењи, у трајању од по пет месеци, (једном седмично, четири сата).