Центар за мултидисциплинарна истраживања – опште информације

Објављено Постављено у Центар за мултидисциплинарна истраживања

Мисија Центра је да у област конзервације уведе научно-истраживачки рад као полазну основу за одлучивање у избору најоптималнијих метода и техника у оквиру интегративног концепта заштите баштине.