ЦЕНТAР ЗА ПРЕВЕНТИВНУ КОНЗЕРВАЦИЈУ

Центар сарађује са институцијама заштите културног наслеђа на примени стратегије очувања културног наслеђа полазећи од принципа превентивне конзервације, и побољшању услова у музејима и збиркама, пружајући услуге снимања, систематског праћења и анализе услова конзервације у објектима и институцијама заштите.

ЦЕНТАР ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Центар за документацију је укључен у рад свих јединица Централног института за конзервацију кроз активности три одељења: Централне документације, Централне фото-лабораторије и Централне фототеке.