Рестаурација цртежа и слика Лазара Возаревића

Објављено Постављено у Центар за конзервацију - рестаурацију

Рестаурација цртежа и слика Лазара Возаревића (1925-1968.) започела је 2012. године и до сада је комплетан третман прошло 20 цртежа и 26 слика. Носилац пројекта је Галерија „Лазар Возаревић” из Сремске Митровице, а партнер током реализације досадашњe три фазе пројекта је Централни институт за конзервацију у Београду.

Конзервација скулптура у Легату Олге Јеврић

Објављено Постављено у Центар за конзервацију - рестаурацију

Циљ пројекта је био конзервација свих скулптура из Легата Олге Јеврић у САНУ, како би се скулптуре стабилизовале и омогућила њихова презентација у самом легату али и излагање на изложбама.